Related Searches: Molybdenum-lanthanum hợp kim | Molybdenum kim loại hợp kim | Molypden hợp kim đồng | Nhiệt độ cao Molypden Lanthanum hợp kim
Danh sách sản phẩm

Molybdenum-lanthanum hợp kim

Molybdenum-lanthanum hợp kim

Ưu điểm

Nhiệt độ cao sản phẩm molypden như hợp kim và hợp kim TZM TZC được sử dụng rộng rãi do sức mạnh của nó cao (2000 ℃), thấp hệ số giãn nở nhiệt, dẫn điện tốt và chống ăn mòn cao sức đề kháng chống lại thủy tinh nóng chảy, muối nấu chảy và kim loại nóng chảy.

Phân loại nhiệt độ cao Molypden Sản phẩm
Những sảm phẩm tương tự