Liên hệ chúng tôi
Lantytk® Corp
Tel: +86-21-60346873
Fax: +86-21-60346873
E-Mail: globalsales2013@gmail.com
Zip: 201201
Lantytk® Corp chịu lửa Metal Co., Ltd
Tungsten and Molybdenum Metals

Được thành lập vào năm 2008, Chu Châu Lantytk® chịu lửa kim loại Công ty TNHH (sau đây gọi tắt là JBNR) chuyên sản xuất sản phẩm vonfram, sản phẩm molypden, tantali và niobi và sản phẩm. Tungsten nồi nấu, tấm molypden, vonfram tấm, que vonfram, tungsten mục tiêu, mục tiêu molypden, đồng hợp kim vonfram, tungsten hợp kim nặng, tấm tantali, mục tiêu tantali, niobi thanh, vv, là những sản phẩm chính của công ty chúng tôi. Chúng thường được sử dụng trong lò sapphire tăng trưởng, lò nhiệt độ cao, che chắn y tế, lĩnh vực bán dẫn, PVD (lắng đọng hơi vật lý) thiết bị, lĩnh vực khai thác gỗ dây dầu và các lĩnh vực khác.